ראש המרכז להוראה חדשנית ומיטבית

שבי גוברין
דוא"ל: shevigo@levinsky.ac.il

ראש היחידה לסימולציות ולמידה ממקרים

ענת שני
דוא"ל: anatsh19@levinsky.ac.il

על המרכז להוראה חדשנית ומיטבית

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית במכללת לוינסקי לחינוך הוקם בשנת הלימודים תשע"ז. המרכז כולל שלוש יחידות משנה: היחידה לאיכות ההוראה, היחידה לחדשנות בהוראה והיחידה לסימולציות וללמידה ממקרים.

 • היחידה לאיכות ההוראה היא גורם מאפשר וסוכן שינוי בשירות הפקולטות והרקטור לבקרה ולשיפור של תכני הקורסים ושל דרכי העברתם.
 • היחידה לחדשנות שואפת להוביל שינוי במכללה בקידום פדגוגיות חדשניות, בשילוב טכנולוגיות בהוראה ולמידה, ובקידום פיתוח מיומנויות למידה דוגמת שיתוף, יצירתיות ויזמות, הנדרשות בימינו.
 • היחידה לסימולציה וללמידה ממקרים מציבה את המכללה בחזית הכשרת המורים בארץ ובעולם, בכך שהיא נותנת בידי המרצים אמצעים עשירים כדי לקשר בין התאוריה החינוכית לפרקטיקה הבית-ספרית, דרך שיתוף אירועים מהתנסות בשטח, התנסות מבוקרת בסביבה מתעדת וניתוח ולמידה מהתנסויות אלו.

החל מ-2018, המרכז מפעיל מרחבי למידה עתידיים שבהם יכולים מרצים וסטודנטים להתנסות בשיטות הוראה חדשניות עתירות טכנולוגיה.

האתר לסטודנט – ערכת ניווט ללמידה מקוונת

חזון

המרכז יפעל לחיזוק מעמדה של מכללת לוינסקי לחינוך כמובילה בחינוך בעידן הדיגיטלי בארץ ובעולם, במטרה לממש את חזון המכללה ושליחותה:

 • לטפח אנשי חינוך איכותיים, חוקרים, מובילים, יוזמים, יצירתיים, פעילים בקהילה ומנהיגים בסביבת עבודתם.
 • להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות מחקר וחדשנות פדגוגית משולבת תקשוב.

מטרה

מטרת המרכז לתת בידי קהילת המכללה את הכלים להגשמת ייעוד קהילת המכללה כמובילה חדשנות ואיכות בחינוך בעידן הדיגיטלי, באמצעות הכשרת הסגל, מחקר ופיתוח, חדשנות, יזמות, והובלת שינויים בתרבות הארגון. כדי להגשים ייעוד זה של המכללה, על קהילת המכללה להירתם לשני תהליכים משולבים: גיבוש חזון משותף של דמות החינוך בעידן הדיגיטלי, והשרשת תרבות של הובלה בתחום – דרך חקר, למדנות, יזמות וחדשנות, ויותר מכל – חתירה תמידית לאיכות מצוינת. מטרת המרכז להניע תהליכים אלו ולתמוך בהם תוך שותפות עם מרב הכוחות הפועלים במכללה ומחוצה לה.

שליחות

כדי לממש את חזון המרכז ולמלא את מטרותיו, המרכז יפעל להגשמת המשימות בטווח הזמן הקצר והיעדים בטווח הזמן הארוך.

המשימות לטווח הזמן הקצר הן:

 • לחשוף את הסגל ואת הסטודנטים במכללה ומחוצה לה לכיוונים חדשים באיכות ובחדשנות בהוראה ולמידה ולהוביל אותם אליהם באמצעות פדגוגיות מתקדמות, כלים טכנולוגיים ותהליכי חשיבה ויצירה.
 • לקדם את איכות ההוראה במכללה, בארץ ובעולם, דרך עידוד הסגל והסטודנטים במכללה להוביל ולטפח חדשנות ואיכות פדגוגית וטכנו-פדגוגית, הן בפרקטיקה החינוכית הן ביוזמות מחקר.
 • לבסס ולטפח קשרי עבודה מעולים עם היחידות השונות במכללה ועם גורמים חיצוניים מתחומי האקדמיה, בתי הספר והתעשייה, שיתרמו להשגת מטרות המרכז תוך הובלת ערכיות, סקרנות וחדשנות.

יעדים ארוכי טווח:

 • לרכז ולהפעיל שיח מכללתי המכוון לגיבוש חזון משותף של דמות החינוך בעידן הדיגיטלי, וקידום החזון המתגבש בשיח הציבורי בישראל ובעולם.
 • לתאם, לתמוך ולקדם יוזמות שונות המממשות את החזון, כולל:

○ פיתוח גישות ושיטות הוראה חדשניות במכללה ופתרונות טכנולוגיים התומכים בהן.
○ פיתוח מודלים חדשים של שותפות עם גורמים בארץ ובעולם.

 • להוביל פיתוח ידע תאורטי מבוסס עיצוב, הוראה ומחקר כדי לקדם את המכללה להיות מוקד תוסס ומוביל של מחקר מעוגן-עשייה במדעי הלמידה, בהכשרת מורים ובחינוך.
 • לקדם את אקלים ההוראה במכללה שיהיו בו איכויות של שיתוף ושיתופיות יחד עם חדשנות ואנושיות.