נורמות להוראה בקורסים מקוונים

ההגדרה של קורס מקוון בילקוט הסגל האקדמי של המכללה היא:

"למידה מונחית מורה בה הלומדים מופעלים באמצעות המרשתת בסביבת למידה מתוקשבת. המרצה אחראי על תכנון הפעילויות ולוח הזמנים, הצבת מקורות, משאבים, ומטלות ללומדים לצורך למידה. הסטודנטים אחראים על תהליך הלמידה תוך עמידה בלוח זמנים המוצב בפניהם. הפורמט המתוקשב מאפשר שיח סטודנט-מרצה, שיח אינטראקטיבי בין הסטודנטים, קבוצות למידה ואינטראקציות שאינן מתוחמות בזמן ובמקום." (מכללת לוינסקי, תשע"ח)

כ-25%-20% מהקורסים במכללה הם מקוונים. קורסים אלו מציבים אתגרים מורכבים בפני המרצים והסטודנטים ובדומה למוסדות אחרים בארץ ובעולם, ההערכות שנותנים הסטודנטים לקורסים אלו לעתים קרובות נמוכות מממוצע ההערכות שניתנות לקורסים במכללה. כחלק ממאמץ מקיף לשיפור איכות ההוראה בקורסים המקוונים, עלה צורך לקבוע סטנדרטים בסיסיים לקורס מקוון. סטנדרטים אלו יהוו בסיס ל"חוזה פדגוגי" בין המרצים לסטודנטים. למכללה אין כוונה להכתיב למרצה מה ללמד ובאיזה אופן ללמד, אלא לקבוע מוסכמות של אמות מידה בסיסיות להתנהלות בהוראה ובכלל זה, עומס העבודה בקורס, יחסי מרצה-סטודנט ועקרונות תשתיתיים של עיצוב למידה.

הנורמות המוצגות כאן משקפות את ציפיות המכללה להתנהלות של קורס מקוון מצד אחד, ומצד שני – מהוות בסיס לדיון. ההערות שיתקבלו במהלך השנה יילקחו בחשבון בניסוח גרסה מעודכנת לקראת שנת הלימודים האקדמית הבאה, אז יהפכו נורמות אלה להנחיות מחייבות. למסמך שני חלקים: הצגה תמציתית של רכיבי הנורמות, והסברים מפורטים ודוגמאות.

 

לצפייה במסמך המלא נורמות להוראה בקורסים מקוונים

אם יש לכם הערות או שאלות על הנורמות, אנא השתמשו בטופס המשוב