היחידה לאיכות ההוראה

היחידה לאיכות ההוראה מקדמת תרבות של למידה מתמדת בקרב קהילת המכללה. קהילת העמיתים הלומדת של המכללה כוללת מרצים, סטודנטים, בוגרים בתחילת דרכם ולאורך כל שנות עבודתם, ושותפים ממערכת החינוך.

רוצים להיות מחוברים ולהתעדכן