כלים לעידוד תקשורת תקשורת בין הסטודנטים

מקרא

מורכבות

קל        stars icon

בינוני    stars icon stars icon

מורכב   stars icon stars icon stars icon

עלות

עלות נמוכה     dollar label icon

עלות גבוהה    dollar label icon dollar label icon

חינם              dollar label icon crossed

אפשרו לסטודנטים להשתמש בכלים המעודדים למידה פעילה וחברתית במסגרת קבוצתית  

Google Slides

google slides icon logo

Google Slides הוא כלי מתוך חבילת Google המאפשר יצירת מצגות שיתופיות על ידי קבוצות סטודנטים בנושאים שונים. בתוך השיקופיות אפשר לשלב טקסטים, תמונות, אודיו, וידיאו וקישוריות לרשת. אפשר להוסיף תגובות והערות על גבי השקפים.

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי     stars icon  

> עלות                  dollar label icon crossed  

  שימושים פדגוגיים 

  • תיעוד תהליך למידה 
  • בניית תוצרים שיתופיים הכוללים טקסט ואלמנטים 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

 

Padlet

padlet logo

Padlet מאפשר לכל משתמש להעלות פתקית על "לוח קיר" שיתופי ולהוסיף עליה שכבות מידע: קישורים, מסמכים, תמונות, קבצי קול. אפשר להוסיף תגובות לפתקיות המוצגות.  
אפשר להשתמש בכלי גם ליצור מפות מושגים, ציר זמנים ואפילו למקם מקומות על גבי מפה.  

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon    

> עלות                dollar label icon crossed 

> הגרסה החינמית מוגבלת לשימוש בשלושה לוחות

  שימושים פדגוגיים 

  • פתיחה או סיכום לנושא הנלמד על ידי הצגת מידע או דעות של תלמידים על גבי הלוח.   
  • שיתוף ברעיונות ותוצרי למידה במהלך הלמידה 
  • הצגת מידע במגוון פורמטים מפת מושגים, מפה, ציר זמנים, לוח קיר ועוד.  
  • הערכת עמיתים הוספת תגובות לתוצרי תלמידים אחרים 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Google My Maps

google my maps logo

Google My Mapsכלי דיגיטלי המאפשר ליצור מפות שיתופיות. הכלי מאפשר לסמן נקודות על המפה, להוסיף מידע טקסטואלי או חזותי, לסמן מסלולים ולחשב מרחקים ושטחים וליצור שכבות שונות של מידע.  

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon   

> עלות                dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

  • בניית מסלול העוקב אחר נקודות ציון עיקריות במסלול חייו של אדם, קהילה, מדינה.  
  • סימון נקודות בעלות עניין בהקשר של גיאוגרפיה, מדעי הטבע, ספרות, היסטוריה ועוד ועוד 
  • יצירת מפה כיתתית ליצירת היכרות בין סטודנטים.  
  • חישובים של אורך ושטח בהקשר העירוני 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות