למכללת לוינסקי לחינוך מסורת ארוכה של חדשנות, של מצוינות ושל מובילות בחינוך. המכללה מעודדת את חברי הסגל לחקור, לנסות, ולהעז, כמתבקש מתוך תפיסת הלומד במאה ה-21 וכחלק מתפיסת החזון והשליחות של המכללה: "המכללה שואפת להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות מחקר וחדשנות פדגוגית משולבת תקשוב. המכללה מעודדת את בוגריה לחתור למקצוענות, לאכפתיות ולרגישות בין-תרבותית, למעורבות חברתית ולתפיסת המורה החוקר את עבודתו כחלק מאורח חייו המקצועיים."

כדי לתת קול למרצים ולסטודנטים המובילים חדשנות פדגוגית נתמכת טכנולוגיה במכללה, הקים המרכז להוראה חדשנית ומיטבית את פורום הוראה חדשנית.

מטרות הפורום

  • לספק מרחב להחלפת דעות וחוויות ולבניית בסיס ידע משותף
  • לטפח קהילה מקצועית לומדת
  • לתמוך ביוזמות של חברי קהילת המכללה
  • להוות מנוף לקידום תרבות של הוראה חדשנית ומיטבית במכללה

 

המעוניינים להצטרף לפורום מתבקשים למלא את הטופס:

 

פורום הוראה חדשנית