כלים ליצירת פודקאסטים

מקרא

מורכבות

קל        stars icon

בינוני    stars icon stars icon

מורכב   stars icon stars icon stars icon

עלות

עלות נמוכה     dollar label icon

עלות גבוהה    dollar label icon dollar label icon

חינם              dollar label icon crossed

Audacity

Audacity Logo

Audacityתוכנת קוד פתוח להקלטה ועריכה של קבצי שמע: אפשר להקליט אודיו חי, לחתוך, להעתיק, לחבר או לערבב צלילים יחד ולערוך קבצי שמע שונים.  

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי     stars icon stars icon stars icon

> עלות                  dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

  • טיפוח השתתפות פעילה של הסטודנטים ולמידה מעמיקה יותר באמצעות יצירת תוכן . 
  • הקלטת קבצי קול בלימודי שפה לצורך הערכת עמיתים. 
  • יצירת תוצרים לסיכום חומר נלמד. 
  • הקלטת ראיונות עם מומחים מהתחום הנלמד 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Poducation

poducation logo

Poducation הוא כלי לליווי מונחה ליצירת פודקאסטים על ידי תלמידים. על פי התהליך המובנה, תלמידים מקבלים נושא מהמורה ובעזרת שלושה שלבים הם לומדים להפיק פודקאסט בעצמם. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon    

> עלות                dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

  • ליווי תהליך של חקר, לימוד עצמי, יצירת סיפור ולבסוף הקלטה ושיתוף.  
  • טיפוח השתתפות פעילה של הסטודנטים ולמידה מעמיקה יותר באמצעות יצירת תוכן . 
  • הקלטת קבצי קול בלימודי שפה לצורך הערכת עמיתים. 
  • יצירת תוצרים לסיכום חומר נלמד. 
  • הקלטת ראיונות עם מומחים מהתחום הנלמד. 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות