אירועים קודמים

22.10.2018 פורום חדשנות בהוראה: עתיד ושמו תשוקה I ד"ר יואב ארמוני
21.6.2018

פורום חדשנות בהוראה: תהליכים חינוכיים והוראתיים בהכשרות מודיעיניות/ע', איש חינוך

24.5.2018 פורום חדשנות בהוראה: האם יכול חקר המוח להועיל למורה בכיתה?

על השתמעויות נוירו-פדגוגיות בתהליכי הוראה ולמידה I ד"ר איילת קצוף וגב' אפרת לוצאטו

15.4.2018 פורום חדשנות בהוראה: מודל מיקרו-קרדיטציה I שיר בוים שוורץ, ראש צוות פיתוח הדרכה אונליין ומנהלת חדשנות במטח.
14.3.2018 פורום חדשנות בהוראה: "יוצרים שינוי" –  השפעת תהליך של חשיבה מעצבת על תחושת המסוגלות של ילדים ונוער I רותי סובל לוטנברג, מנהלת פדגוגית של תוכנית "יוצרים שינוי"
8.2.2018 הרצאת אורח סיימון ווקר, ראש היחידה לפיתוח הוראה, אוניברסיטת גרייניץ', אנגליה
26.2.2018 סימולציה ככלי למיון והערכה – תובנות מרפואה ומחשבות על הוראה | ד"ר אורית איזנברג
11.1.2018 פורום חדשנות בהוראה: חוויית הלומד בקורסים מקוונים, פתוחים ומרובי משתתפים  (MOOCS) | ד"ר הדס ולן, מכללת לוינסקי לחינוך, איל רבין, האוניברסיטה הפתוחה
6.12.2017 פורום חדשנות בהוראה: שימוש בסנסורים למדידת מיומנויות המאה ה-21 | גב' יעל כהן
9.11.2017 גוגיה: תפיסה ושינוי בקהילה ובמרחבי למידה | ד"ר ענת שפירא
26.10.2017 הוראה במרחבי למידה עתידיים | ד"ר עינת גיל
14.9.2017 פורום חדשנות בהוראה בנושא: סטודיו לעיצוב למידה – גישה חדשנית להכשרה מקצועית בחינוך | ד"ר ישי מור

 

24.10.2018 סדנת הכנה לסימולציה I ד"ר אורית איזנברג
9.10.2018 מיומנויות מתקדמות בניהול אתר למידה  Iגב' גלית מרדכי וד"ר סמדר בר טל
9.10.2018 צעדים ראשונים במודל  Iגב' גלית מרדכי וד"ר סמדר בר טל
7.10.2018 הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS I ד"ר עינת גיל וחוה אברמסקי בן חורין
17.9.2018 סדנת כתיבת מחוון לבדיקת מבחנים פתוחים ועבודות I ד"ר אורית איזנברג, ד"ר ישי מור
16.9.2018 סדנת הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS | ד"ר עינת גיל
23.5.2018 למידה חווייתית המשלבת משחק ב Wizefloor- I ד"ר עינת גיל
23.4.2018 למידה חווייתית המשלבת משחק ב Wizefloor- I ד"ר עינת גיל
9.4.2018 סדנת הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS  Iד"ר עינת גיל
15.3.2018

בוטל

סדנת הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS
18.2.2018 סדנת הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS
4.1.2018 סדנת מייקרס – למידה דרך בנייה
23.11.2017 סדנת עיצוב קורס מקוון
31.10.2017 סדנת עיצוב MOOC
29.10.2017 סדנת הכנה לסימולציה
19.10.2017 סדנת וידיאו וכיתה הפוכה
19.10.2017 סדנת למרצים חדשים: מערכת מידע למרצה ומודל
15.10.2017 התחלות טובות: היום הראשון בכיתה
15.10.2017 התחלות טובות: מפגש פתיחת שנה וסדנה להוראה חדשנית
1.10.2017 סדנה למרצים חדשים: מערכת מידע למרצה ומודל
24.9.2017 סדנה למרצים חדשים: סדנת סילבוס ועיצוב הקורס