כלים ליצירת משחקים וחידונים

מקרא

מורכבות

קל        stars icon

בינוני    stars icon stars icon

מורכב   stars icon stars icon stars icon

עלות

עלות נמוכה     dollar label icon

עלות גבוהה    dollar label icon dollar label icon

חינם              dollar label icon crossed

Quizizz

quizizz logo

Quizziz הוא כלי מקוון המאפשר למורים ולתלמידים ליצור חידונים מרובימשתתפים המתאימים לשימוש בשיעורים פנים אל פנים, שיעורים מקוונים סינכרוניים וגם אסינכרוניים. הפעילות באמצעות הכלי מתבצעת באמצעות הכלי אפשרית מכל מכשיר קצה. הכלי מאפשר גם תרומת השאלות למשחק על ידי הסטודנטים. נוסף על יצירת חידונים, אפשר להשתמש בספרייה הגדולה של חידונים שנוצרו על ידי מורים ברחבי העולם. הנתונים המתקבלים נאספים לגיליון אלקטרוני ומאפשרים למרצה לנתח מגמות. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי     stars icon 

> עלות                  dollar label icon crossed / dollar label icon

> קיימות אפשרויות עיצוב מתקדמות בחשבון בתשלום

  שימושים פדגוגיים 

 • שילוב אלמנטים של משחוק בתהליך הלמידה 
 • יצירת חידון עם משובים מיידיים לשימוש בשיעור אסינכרוני 
 • חלופה לבחינה או למשימת סיכום נושא נלמד 
 • בניית משחק שיתופי על ידי קבוצה של סטודנטים 
 • יצירת חידונים לסיכום החומר הנלמד  

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Quizlet

Quizlet הוא כלי דיגיטלי ליצירת משחקים לימודיים המשלבים טקסטים, תמונות וקובצי קול. המשתמשים מזינים סדרות של מונחים והגדרות והכלי מאפשר דגמים שונים של תרגול כגון: Flashcards, משחקי התאמה, שאלות רב-ברירה ועוד.  אפשר ליצור משחקים חדשים המותאמים באופן ספציפי לתלמידים שלכם או להיעזר בספרייה העשירה של תוצרי לימוד שנוצרו על ידי משתמשים אחרים 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon    

> עלות                dollar label icon crossed / dollar label icon dollar label icon

> הגרסה בתשלום מאפשרת פונקציות וגישה לתוצרים שונים

  שימושים פדגוגיים 

 • שילוב אלמנטים של משחוק בתהליך הלמידה 
 • תרגול אוצר מילים בעברית ובשפות זרות 
 • חזרה על מושגים, פירושי מילים, תאריכים ועוד.  

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Genially

logo genially

Genially הוא כלי המאפשר יצירת מצגות ומשחקים מרהיבות, מונפשות  ואינטראקטיביות למשל: מצגות, פוסטרים, אינפוגרפיקות, חידונים, משחקים, ואפילו חדרי בריחה. הכלי מאפשר יצירה חופשית או שימוש בתבניות מוכנות.  

Genially יכול להעצים את המעורבות בלמידה ולאפשר לסטודנטים לבטא את הידע שלהם בדרכים מגוונות. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon  

> עלות                  dollar label icon crossed

> גרסה בתשלום נותנת אפשרויות מתקדמות 

  שימושים פדגוגיים 

 • הסטודנטים יכולים לצלם ולתעד את עבודתם בכיתה 
 • סטודנטים יכולים לבנות היצגים אינטראקטיביים לסיכום תהליך למידה או פרויקט, לפרסם אותם ולקיים דיונים סביבם. 
 • אפשר לבנות סביבת למידה פיזיטלית באמצעות ג'ניאלי שיאפשר כניסה לאזורי למידה או תצוגה מגוונים 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות