משובי הוראה

אחד הכלים החשובים ביותר שעומדים לרשותנו הוא הדיאלוג והקשר המתמיד עם הסטודנטים. הקשר הזה מתקיים בערוצים רבים במסגרת הקורסים והסדנאות. משובי ההוראה המועברים פעמיים בשנה, בסוף סמסטר א ובסוף שנת הלימודים, מהווים הזדמנות לעצירה ולמבט מעמיק על ההוראה והלמידה בקורס מבחינת המרצה ומבחינת הסטודנטים.


המכללה מתייחסת למשובי ההוראה הנכתבים על ידי הסטודנטים ברצינות רבה. הן המרצים, הן בעלי התפקידים מצפים למשובים ומסתייעים בהם לתהליכי שימור ושיפור.
המכללה מעודדת את הסטודנטים לממש את זכותם למילוי משובי ההוראה ובכך להשפיע על איכות ההוראה במכללה.

יד כותבת

כמוסד אקדמי העוסק בהכשרת מורים, המכללה משקיעה רבות בקידום ההוראה ובטיובההמכללה עורכת בכל סמסטר סקר הבודק עד כמה הסטודנטים מרוצים מהקורסים שהם לומדיםואת מידת הערכתם להיבטים שונים של תהליכי הלמידה וההוראההסקר מתבצע באמצעות שאלוני משוב המועברים בכל שיעור בכל התוכניות האקדמיות הפועלות במכללה.  

המשובים הם כלי המשמש להערכה מסכמת, באמצעות שאלות המאפשרות דירוג כמותי, וכן להערכה מעצבת, באמצעות שאלות פתוחות. 

הם נועדו לאפשר לסטודנטים להביע את דעתם על הקורסים, וכן לאפשר למרצים לקבל נקודת מבט של הסטודנטים בכיתותיהם. לכן, כדי להפיק ממשובי ההוראה את המירב, צריכים הסטודנטים להשתתף בתהליך באופן פעיל ולמלא משוב הוראה בכל קורס שהם לומדים, והמרצים צריכים לקרוא את המשובים מתוך מכוונות ללמידה ולשיפור מתמיד. 

המשובים מודדים את שביעות הרצון של הסטודנטים מן ההוראה. אומנם ישנם מחקרים המעידים על קשר בין משובי סטודנטים לבין מדדים אחרים של איכות ההוראה, אולם חשוב לזכור שהמשובים אינם מהווים מדד מוחלט לאיכות ההוראה. כך שאם אחוזי ההיענות למילוי המשובים נמוכים, התוצאות עלולות להיות מוטות ולא לייצג את דעותיהם של כל הלומדים בקורס. 

מערכת משובי ההוראה נפתחת בפני הסטודנטים בכל הקורסים במכללה במהלך שלושת השבועות האחרונים בכל סמסטר, ונשארת פתוחה עד כמה ימים לפני סוף הסמסטר. 

המרצים מקבלים גישה לקריאת המשובים רק כחודש לאחר תום תקופת הבחינות ורק לאחר הזנת הציונים בקורסים, וזאת כדי להבטיח הוגנות מלאה. באופן זה מובטח שלא יהיה כל קשר בין הציון וההערכה שנותן המרצה בקורס לבין משובי ההוראה שניתנו לו בקורס. 

משובי ההוראה פתוחים לצפיית המרצים כחודש לאחר תום תקופת המבחנים, ונסגרים שוב כשבועיים לפני פתיחת המשובים של הסמסטר הבא. 

למשובי ההוראה השפעה רבה על איכות ההוראה במכללה. המרצים ובעלי התפקידים במכללה מתייחסים בכובד ראש למשובים ונעזרים בהם לצורך שיפור מתמיד של איכות ההוראה ושל חוויית הלמידה במכללה. 

לתוצאות המשובים יש משקל בבחירת מרצים מצטיינים, ובאיתור מרצים בקורסים שקיבלו דירוגים נמוכים ומתן סיוע והכוונה במקרים אלו. 

מילוי משובי ההוראה נעשה באנונימיות מלאה. מערכת המשובים מבטיחה חיסיון מלא של הסטודנטים, וזאת כדי לאפשר מתן משוב ללא חשש ובפתיחות מלאה. 

תוצאות המשובים בקורסים שהמרצים מלמדים פתוחות בפניהם ובפני בעלי התפקידים הממונים עליהם, וזאת כדי לאפשר תהליכי שיפור מתמידים באווירת אמון. 

רוצים להיות מחוברים ולהתעדכן