מרחבי למידה עתידיים (מל"ע – FLS – Future Learning Spaces) הוא מרחב דינמי, רווי טכנולוגיות אינטראקטיביות, המאפשר התנסות מבוקרת בפדגוגיות חדשניות. זהו מושג תאורטי צעיר ומציאות מתהווה במפה של המוסדות להשכלה גבוהה ובבתי הספר בארץ ובעולם. הוא מציין את השתנות הסביבות הלימודיות המשלבות פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיה, בו נפתחות אפשרויות חדשות להוראה ולמידה בדגש על למידה פעילה ושיתופית, בניית ידע קהילתי ושימוש בטכנולוגיות מגוונות.

מרחבי הלמידה משמשים כעוגן לפעילויות רבות:

  • הוראה, למידה ועיצוב תוך מענה לתחומי דעת שונים
  • הכשרת מורים להוראה במרחבי למידה עתידיים בבתי הספר
  • עריכת סדנאות לסגל ומפגש צוותי חשיבה בשילוב טכנולוגיות ושימוש בכלים קוגניטיביים
  • מחקר על הוראה ולמידה במתודולוגיות שונות
  • אפשרות לעריכת סימולציה בהכשרת לומדים על הוראה במרחבי למידה אלו או שימוש בטכנולוגיה

הזמנת מרחבים, סדנאות והדרכה

מרחבי הלמידה העתידיים נפתחו בסמסטר ב' ומרצים המעוניינים ללמד במרחב מוזמנים למלא את הפרטים בקול הקורא ולשלוח הודעה ל ciet-admin@levinsky.ac.il

להזמנה או להשתתפות בסדנה פדגוגית בנושא הוראה במרחבי למידה עתידיים אנא עקבו אחר לוח הסדנאות של המרכז להוראה או כתבו לניר עובדיה Nirov1@levinsky.ac.il.

להזמנת הדרכה טכנית אנא פנו למערכות מידע  http://help.levinsky.ac.il/ ובחרו בקטגוריית הדרכה טכנית מל"ע.