כלים ליצירת מפות חשיבה ומפות מושגים

מקרא

מורכבות

קל        stars icon

בינוני    stars icon stars icon

מורכב   stars icon stars icon stars icon

עלות

עלות נמוכה     dollar label icon

עלות גבוהה    dollar label icon dollar label icon

חינם              dollar label icon crossed

מפות חשיבה ומפות מושגים הן כלים רבי עוצמה ללמידה קונסטרוקטיביסטית שיתופית. הן מסייעות בהצפה של מושגים ורעיונות, וביצירת קישורים משמעותיים בין המרכיבים השונים, אשר מסייעים בבניית הידע האישי והשיתופי.  

Padlet

padlet logo

Padlet מאפשר לכל משתמש להעלות פתקית על "לוח קיר" שיתופי ולהוסיף עליה שכבות מידע: קישורים, מסמכים, תמונות, קבצי קול. אפשר להוסיף תגובות לפתקיות המוצגות.  
אפשר להשתמש בכלי גם ליצור מפות מושגים, ציר זמנים ואפילו למקם מקומות על גבי מפה.  

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי     stars icon stars icon

> עלות                  dollar label icon  

> הגרסה החינמית מוגבלת לשימוש בשלושה לוחות

  שימושים פדגוגיים 

 • פתיחה או סיכום לנושא הנלמד, לדוגמה: קיר וירטואלי שיתופי לזכרו של יצחק רבין 
 • שיתוף ברעיונות ותוצרי למידה 
 • תיעוד תהליך למידה 
 • בניית מפת מושגים סביב הנושא הנלמד 
 • רשימות שיתופיות בחלוקה לקטגוריות מרכזיות 
   

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Mindmup

Mindmup 2.0 הוא שירות מיפוי תודעה מקוון המשתלב עם Google Drive. הכלי מאפשר למשתמשים ליצור מפות חשיבה באופן מקוון מכל מקום ולשתף עם עמיתים. הכלי מאפשר שילוב קבצים מצורפים בפורמטים שונים, כגון טקסט ותמונות. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon 

> עלות                dollar label icon crossed 

שימושים פדגוגיים 

 • מיפוי מושגים משותף סביב הנושא הנלמד 
 • תכנון למידה שיתופית ממוקדת ידע 
 • רישום הערות סביב הנושא ומיפויין  

סרטונים והדרכה 

Coggle

Coogle הוא כלי דיגיטלי המאפשר לתעד ולארגן תהליכי חשיבה בצורה גראפית תוך התייחסות לרעיונות מרכזיים, למושגי מפתח ולקשרים ביניהם 

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon   

> עלות                dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

 • ארגון תהליך חקר באופן דיגיטלי 
 • סיעור מוחות ויצירת תיאור גראפי של תהליך העבודה 
 • למידה שיתופית באמצעות הכלי לארגן רעיונות ומיפויין 

  סרטונים והדרכות