המכללה מעודדת את חברי הסגל לפתח קורס בהוראה "אחרת" ולהפעיל אותו, כחלק מתפיסת הלומד במאה ה-21 וכפי שעולה מתפיסת החזון והשליחות של המכללה: "המכללה שואפת להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות מחקר וחדשנות פדגוגית משולבת תקשוב. המכללה מעודדת את בוגריה לחתור למקצוענות, לאכפתיות ולרגישות בין-תרבותית, למעורבות חברתית ולתפיסת המורה החוקר את עבודתו כחלק מאורח חייו המקצועיים".

השנה הוחלט להקדיש את קרן הנשיאה לתמיכה בקורסים המבוססים על מודל שמתמקד בהוראה ולמידה חדשניות, ומשקף הוראה "אחרת" הנסמכת על צורכי הלומד במאה ה-21, כגון למידה ממקרים/מסימולציות, למידה עצמית מונחית, כיתה הפוכה, למידה רב-תחומית אינטגרטיבית סביב 'רעיון גדול', למידה מעבר לגבולות הפיזיים של הכיתה, למידה שיתופית אקדמיה-שדה, שילוב
טכנולוגיות חדשניות, ועוד.
הוגשו יותר מ-20 הצעות במגוון רחב של תחומי דעת, של גישות פדגוגיות ושל מימושים לעקרון החדשנות. כל ההצעות הפגינו איכויות ערכיות ופדגוגיות מעוררות השראה, והבחירה הייתה קשה. בסופו של דבר, נבחרו לקבלת המלגה שישה קורסים המוצגים כאן.

אחרות והעשייה החינוכית: ד"ר עמרי פז, ד"ר עינב ארגמן, ד"ר אור מרגלית

קורס ייחודי זה, המשותף למכללת לוינסקי לחינוך ולמכללת אלקאסמי, נועד לעסוק במושג 'אחרות' בעיני גישות תיאורטיות שונות, מזווית הראייה של השיח הבין-דתי והשיח החילוני, ודרך הערכים ההומניסטיים הגלומים בשתי זוויות הראייה האלה. נעלה סוגיות ומקרים מהשטח (קרי, מוסדות חינוך) ונדון בהם בצורה מושכלת לאור התיאוריות שיילמדו בקורס. נוכח המפגש עם ה'אחר' (תיאורטית ובלמידה המשותפת של שתי המכללות) יתאפשר פיתוח זהות מקצועית סובלנית, אכפתית, אמפטית ומכבדת את הזולת בקרב סטודנטים להוראה מהמגזר דובר העברית ומהמגזר דובר הערבית.

להיות מורה מקוון המלמד מרחוק במאה 21: ד"ר סמדר בר טל

העידן הדיגיטלי והאצת התפתחות טכנולוגיות מידע ותקשוב מחייבים שינוים בסביבות הוראה ולמידה תוך התייחסות לתיאוריות פדגוגיות מתאימות. סביבות למידה מתוקשבות, מערכות לניהול למידה ואפליקציות נוספות מזמנות גישות חדשניות להוראה המשנות את מושגי הדיאלוג בין מורה ותלמיד.
הקורס יקנה ללומדים מושגים מתקדמים בתחום הוראה ולמידה מקוונות. בקורס יילמדו וייבחנו תיאוריות, מודלים ותפיסות פדגוגיות חדשניות להוראה בסיוע מחשב תוך בחינה של תפקיד המורה והתייחסות למגוון סוגי לומדים.
כמו כן, הלומדים יכירו את העקרונות הפדגוגיים והטכנולוגיים של אתר לניהול למידה, תוך התנסות בניהול, בארגון ובהוראה ולמידה באתר Moodle.
תכני הקורס יילמדו בלמידה מרחוק תוך התנסות חווייתית בלמידה מקוונת ובשילוב הוראה בסביבות המתוקשבות.

רגישות רב תרבותית באמצעות photo voice והגישה הנרטיבית: ד"ר רבקה הלל לביאן

Photo voice היא שיטה שפותחה על ידי Wang & Burris (1994), שבאמצעותה אנשים יכולים לזהות, לייצג, ולשפר את קהילתם. בשיטה זו חוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות שקולן אינו נשמע כדי שיוכלו לתעד נושאים שחשובים להם באמצעות השימוש בצילום. טכניקה זו גם מציעה למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. ל- Photo voice שלושה תחומי השפעה על בני נוער: מגביר העצמה, כאשר בני נוער מרגישים שהתוצאה של פרויקט שייכת להם; מגביר את האופן שבו צעירים מבינים את קהילותיהם ואת צורכיהם; מעצים מעורבות בקהילה: השימוש בשיטות צילום עשוי לעזור למשתתפים לקרוא תגר על דעות קדומות על חוסר המיומנות שלהם כמקבלי החלטות או כאזרחים פעילים, וכן עשוי לעזור בהדגשת יכולת הפעולה והחוסן שלהם ולא את היותם פגיעים.
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לדרך להעצמה אישית וחברתית של קבוצות שאינן באות לידי ביטוי, תוך אפשרות להתנסות בדרך זו בעצמם. מפגשי הקורס יכללו את עקרונות ה- Photo voice והתאוריות העומדות בבסיסה תוך התנסות ב- Photo voice, למידה וכתיבה בעקבות התנסות זו וכן את הגישה הנרטיבית בשילוב צילומים שיביאו הסטודנטים, בין הנרטיב של ה'אחר' לבין הנרטיב האישי, התנסות בטכניקות מהגישה כגון מציאת מקורות הכוח, החצנת בעיה, מציאת סדקים בסיפור ויצירת סיפור מועדף. בקורס יושם דגש גם על גבולות האתיקה ב- Photo voiceובגישה הנרטיבית ועל מערך היחסים בין המנחה למשתתפים.

קומפוזיציה ואלתור בזמן אמת: ד"ר שי כהן

הקורס ישתמש בכלים טכנולוגיים-מוזיקליים (Ableton Live ו- M4L) לפיתוח מיומנויות חשיבה, למידה וביצוע מוזיקלי בצוותא.
המודל הפדגוגי ירחיב את זה שפועל זה כמה שנים באוניברסיטת סטנפורד, תוך הפיכת עמדות מחשב, מכשירי טאבלט וטלפונים חכמים ל'אנסמבל מחשבים ניידים'. מודל זה מהווה אסטרטגיית הוראה-למידה חדשנית, המבססת אוריינויות דיגיטליות ומוזיקליות ומובילה ללמידה משמעותית, תוך התנסות חווייתית בזמן הביצוע המוזיקלי.
בשלב הראשון יתנסו הסטודנטים, כמשתמשי קצה, בהפעלת המערכת על-ידי אמצעי השליטה השונים ויאלתרו בקבוצות עם חומרי צליל נתונים. בשלב השני יתנסו במניפולציה של צלילים אלקטרוניים בזמן אמת, תוך דגש על ספקטרליות, טקסטורה ותנועה. בשלב השלישי יתנסו בעיצוב צליל של כלי נגינה אקוסטי או שירה העוברים בזמן הביצוע "עיוות סונורי". בשלב הרביעי יבנו מערכות אינטראקטיביות הכוללות יחידות המשתמשות באקראיות ומאפשרות סיטואציות מפתיעות וספונטניות בביצוע.

בית הספר כמערכת ארגונית: ד"ר ליאת אייל

בית הספר הוא ארגון המכיל תת מערכות הנמצאות ביחסי גומלין כל העת. במקביל, הוא עצמו מהווה חלק מסביבה מורכבת (Complexity Theory) במציאות כאוטית (Stacy, 2001). במסגרת טענה זו נדון באופן ביקורתי בשאלות כגון מהי המשמעות של 'מערכת פתוחה'? היכן ממוקם בית הספר ביחס למושג זה? מהי 'הפוליטיקה' הבית-ספרית ומיהם בעלי העניין המשפיעים על תהליכי קבלת החלטות בבית הספר? מה קובע את איכות ההוראה? כיצד מתרחשים שינויים בבית הספר? כיצד נפתור קונפליקטים במערכות יחסים? ועוד.

טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה-21: ד"ר קלודי טל

שינוי מעמד המורים מול מערכת החינוך מחייב הבנה מעמיקה של הקשרי העבודה של מורות וגננות במאה ה-21. מצד אחד, העבודה עם הורי הילדים היא רכיב הכרחי של עבודת הגננות והמורים. מחקרים מראים שמעורבותם של הורי הילדים בחינוך ילדיהם קשורה להישגים גבוהים יותר של הילדים. מצד שני, מדובר ברכיב של עבודה שמעורר חרדה רבה בקרב סטודנטים להוראה. בניגוד לעבודה ישירה עם ילדים, שסטודנטים להוראה מרבים להתנסות בה במהלך שנות הלמידה הראשונות להכשרתם, הרי שבעבודה עם הורי הילדים אין להם הזדמנויות רבות להתנסות.
סימולציות ומשחקי תפקידים של סיטואציות מייצגות שקשורות לעבודה עם הורים, עשויות לתרום לגננות ולמורות להגיע לשדה מוכנות יותר, ליצור תקשורת טובה יותר עם הורי הילדים ולשמור עליה לאורך זמן. יתרה מזאת, בשולי ניתוח האירועים השונים יוכלו הסטודנטיות ללמוד על מדיניות משרד החינוך, על שירותים נלווים ועל מגוון סיטואציות. על אף שקיים קורס של עבודה עם הורים בתוכנית לגיל הרך, הקורס איננו מתבסס באופן שיטתי על ניתוח סימולציות.
הקורס המוצע מציע גישת הכשרה לעבודה עם הורים המבוססת על סימולציות ומשחקי תפקידים מוסרטים של אירועים שמייצגים את מכלול תפקידיה של הגננת או המורה עם הורי ומשפחות הילדים בגיל הרך. הקורס יכיר לסטודנטיות תפיסת עולם שרואה בהורי הילדים שותפים, רקע תיאורטי ומחקרי רלוונטי והיכרות מעמיקה עם מגוון תפקידים שכלולים בעבודה עם הורי הילדים (כגון קשר עם הורי הילדים בתקופת ההיערכות לשנת הלימודים במסגרת אספות הורים, מפגשים אישיים עם הורים בנוכחות הילדים וללא נוכחות הילדים; פנייה לילדים במקרה של קושי אצל הילד שמחייב בדיקה; שיחה עם הורים במצב שבו הורים מביעים ביקורת כלפי עבודת הגן; עבודה עם הורים במצבי חירום ועוד).
הקורס ישלב היבטים פסיכולוגיים, סוציולוגיים וארגוניים בראיית תפקיד הגננת או המורה בעבודתה היומיומית עם הורי הילדים שאותם היא מחנכת. כישורים של עבודה עם הורים נמנים עם הכישורים החשובים שכל גננת ומורה חייבת לטפח במהלך הקריירה המקצועית שלה.