רציונל ומטרות

מכללת לוינסקי לחינוך שמה דגש על איכות וחדשנות בהוראה והערכה וכחלק ממגמה זו, כ-20% מהקורסים הנלמדים במכללה הם מקוונים. הרחבת ההוראה והלמידה לסביבות מקוונות מצריכה התאמה של תכנים ושל דרכי הוראה-למידה לצורך שמירה על איכות ההוראה, ולכן יש צורך לעצב קורס בהתאמה לסביבות ולתהליכי הלמידה המשתנים. עיצוב של קורס מקוון הוא תהליך מורכב יותר ואינטואיטיבי פחות מעיצוב קורס פרונטלי והוא דורש גם שילוב של מרכיבים שאינם קיימים פיזית בכיתה. כדי להבטיח הוראה מקוונת מיטבית יש לקבוע קריטריונים של איכות ואת הדרכים להערכת קריטריונים אלה.

המחוון לעיצוב קורס מקוון נוצר ככלי להערכה עצמית עבור המרצה אשר מלמד קורס מקוון מלא או היברידי (מקוון חלקי) לקראת עיצוב הקורס, בעת בניית הקורס, במהלך הקורס ובסיומו.
מטרות המחוון:
• לספק למרצה כלי עזר בעיצוב ובפיתוח הקורס המקוון, בהובלתו ובהערכתו
• לספק למכללה כלי הערכה ומדידה של איכות ההוראה המקוונת
• ליצור בסיס לאחידות באיכות ההוראה המקוונת במכללה
• לזמן למרצים כלי הערכה עצמית של הקורסים שלהם

מבנה

המחוון מורכב מהמימדים האלה: מבט-על מבוא (תאימות, שקיפות, ניווט, זהות המרצה, מידע והיכרות); מטרות הלמידה (הלימה בין מטרות ותוצרים מצופים, התאמה בין מטרות הקורס ליחידות הלימוד, מטרות יחידות לימוד ותוצריהן, מטרות הלמידה, הקשר בין מטרות ובין יחידות הלמידה, התאמת מטרות למידה ללומדים ולקורס); הערכה ומדידה (התאמה בין מטרות להערכה, הצגת דרכי ההערכה בקורס, כלי ההערכה, מעקב אישי של הלומד אחר תהליך הלמידה, שקיפות מעקב אחר הגשת משימות, הערכה ומשובים); תכני הלימוד ודרכי ההוראה (התייחסות לשונות, גיוון דרכי ההוראה, ייצוג מידע וידע); טכנולוגיות התקשוב (שימוש בכלי תקשוב שונים, כלי תקשוב ללמידה פעילה, נגישות לכלים, כלי מודל שונים), תמיכה בסטודנט (עזרה טכנית); עיצוב סביבת הלמידה (דפדוף, עיצוב גופנים, ארגון תכנים, שימוש במדיות שונות, עדכניות ופועלות).

אופן השימוש במחוון

הערכה עצמית של הקורס המקוון:
ניתן להיעזר בכלי זה להערכת קורס קיים או להכוונה בבנייה ועיצוב של קורס חדש.
הערכת קורס קיים:
כמו בכל סוגי ההוראה, כך גם בקורס מקוון רצוי לבצע הערכה מעצבת במהלך הקורס. בקורס המקוון, מאחר שאין אנו פוגשים תדיר את המשתתפים, רצוי לגלות רגישות ולבחון את עצמנו ואת הקורס בדרכים שונות. דרך אחת היא בעזרת כלי זה, מחוון המיועד לספק אבני דרך לקורס המקוון.

בכל שלב במהלך ההוראה בקורס, ניתן לעצור ולבצע הערכה מעצבת על הקורס.

1. צרו עותק של המחוון כדי שניתן יהיה למלא את הדירוג של התבחינים השונים לגבי הקורס.
*כדי ליצור עותק עליך להתחבר לחשבון שלך בלוינסקי.
2. הקריטריונים השונים מכוונים אתכם לבחון ולהעריך את עיצוב הקורס שלכם. בכל קריטריון תוכלו להעריך עד כמה הקורס דומה להיגדים על פי רצף הדירוג.
3. כל תבחין מחולק לשלוש רמות עם ניקוד מתאים (לא מספיק – 0, סביר – 1, מצוין – 3-2). יש לכתוב את הניקוד עבור אותו תבחין בעמודת סיכום. התא ייצבע בצבע המתאים לניקוד ובאופן זה יתקבל ייצוג חזותי של רמת העיצוב של הקורס לפי הערכת המרצה.
לקראת עיצוב קורס חדש בתהליך בניית הקורס:
מחוון זה יכול לכוון מרצה בשלבים של עיצוב הקורס המקוון. ניתן להיעזר בכלי על ידי התאמת עיצוב הקורס להיגדים שברמות הגבוהות של המחוון.
1. צרו עותק של המחוון כדי שניתן יהיה למלא את הדירוג של התבחינים השונים לגבי הקורס.
*כדי ליצור עותק עליך להתחבר לחשבון שלך בלוינסקי.
2. הקריטריונים השונים מכוונים את המשתמש לבחון ולהעריך את עיצוב הקורס שלו. בכל קריטריון תוכל להעריך עד כמה הקורס שלך דומה להיגדים על פי רצף הדירוג.
3. כל תבחין מחולק לשלוש רמות עם ניקוד מתאים (לא מספיק – 0, סביר – 1, מצוין – 3-2). יש לכתוב את הניקוד עבור אותו תבחין בעמודת סיכום. התא ייצבע בצבע המתאים לניקוד ובאופן זה יתקבל ייצוג חזותי של רמת העיצוב של הקורס לפי הערכת המרצה.
• צפה במחוון, אם יש לך שאלות או הערות – אנא שלח אותן אל:ciet@levinsky.ac.il
• צור עותק אישי של המחוון
• משוב על המחוון – נודה לכם על כל משוב והתרשמות שתסכימו לחלוק איתנו.

מחוון זה פותח על ידי המרכז להוראה חדשנית ומיטבית במכללת לוינסקי לחינוך

המחוון מופץ תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי 4.0 בין־לאומי של Creative Commons.
(להסבר על רישיונות creative commons, קרא באתר creativecommons.org.il)