כלים טכנולוגיים ליצירת
תוצרי למידה דיגיטליים

יצירה של תוצרים על ידי הסטודנטים ושיתופם עם אחרים מעמיקה את ההבנה ואת היישום של התכנים הנלמדים, ומאפשרת למידה קונסטרוקטיביסטית ושיתופית . השימוש בכלים ליצירת תוצרי למידה דיגיטליים יכול לשמש מטרות פדגוגיות שונות למשל: כהערכה מעצבת או כאירוע הערכה מסכם, לדוגמה בהיצג. את תוצרי הלמידה אפשר ליצור במגוון סוגי מדיה.