כלים טכנולוגיים המאפשרים להציג
ידע ורעיונות

כלים שיתופיים המאפשרים לסטודנטים לחלץ ולשתף ידע קיים ורעיונות חדשים לצורך הבנייה של מידע חדש כחלק מתהליך למידה קונסטרוקטיביסטי. 

מקרא

מורכבות

קל        stars icon

בינוני    stars icon stars icon

מורכב   stars icon stars icon stars icon

עלות

עלות נמוכה     dollar label icon

עלות גבוהה    dollar label icon dollar label icon

חינם              dollar label icon crossed

Padlet

padlet logo

Padlet מאפשר לכל משתמש להעלות פתקית על "לוח קיר" שיתופי ולהוסיף עליה שכבות מידע: קישורים, מסמכים, תמונות, קבצי קול. אפשר להוסיף תגובות לפתקיות המוצגות.
אפשר להשתמש בכלי גם ליצור מפות מושגים, ציר זמנים ואפילו למקם מקומות על גבי מפה.

קישור לכלי >>

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon  

> עלות                dollar label icon

> הגרסה החינמית מוגבלת לשימוש בשלושה לוחות 

   שימושים פדגוגיים 

 • פתיחה או סיכום לנושא הנלמד, לדוגמה: קיר וירטואלי שיתופי לזכרו של יצחק רבין 
 • שיתוף ברעיונות ותוצרי למידה 
 • תיעוד תהליך למידה 
 • בניית מפת מושגים סביב הנושא הנלמד 
 • רשימות שיתופיות בחלוקה לקטגוריות מרכזיות 

   סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Google Drawings

google drawings icon logo

Google Drawings הוא קנווס וירטואלי המאפשר למשתמשים להציף ולשתף ברעיונות ודימויים על ידי ציור, הדבקת תמונות, קישור לקטעי וידאו ואתרים ושילוב טקסט, צורות, טבלאות ועוד.

קישור לכלי >>

> מורכבות הכלי    stars icon   

> עלות                  dollar label icon crossed

> זמין ללא תשלום לכל מי שיש לו חשבון Google, אפשר להוריד כתוסף לדפדפן כרום 

  שימושים פדגוגיים 
  המשתמשים יכולים ליצור יחד: 

 • תרשימי זרימה 
 • מפות רעיונות 
 • לוחות סיפור חזותיים 
 • יצירה אמנותית מקורית 

  ניתן לעבוד בשיתוף פעולה על אותו לוח ציור בו זמנית. אפשר להגיב בהערות על גבי המסמך. 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Google Slides

google slides icon logo

Google Slides הוא כלי דיגיטלי שיתופי מתוך חבילת כלי Google. הכלי מאפשר הצפה של ידע ורעיונות באמצעים מילוליים או חזותיים במצגת שיתופית. אפשר להוסיף תגובות והערות על גבי השקפים. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon   

> עלות                  dollar label icon crossed

זמין ללא תשלום לכל מי שיש לו חשבון Googleאפשר להוריד כתוסף לדפדפן כרום

  שימושים פדגוגיים 

 • תיעוד תהליך למידה  
 • עבודה בקבוצות 
 • בניית תוצרים שיתופיים הכוללים טקסט ואלמנטים 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Mentimeter

mentimeter logo

Mentimeter מאפשר הצפה של אסוציאציות, ידע, עמדות, רגשות ועוד במגוון ייצוגים חזותיים כגון ענן מילים, גרף עמודות, דירוג בסקאלה ועוד.  

המרצה שולח קישור ללומדים והתגובות מוצגות על מסך המרצה.  
אפשר ליצור מספר בלתי מוגבל של פעילויות ב-Mentimeter. אין מגבלה על מספר המשתתפים בפעילות. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon   

> עלות                  dollar label icon crossed

  שימושים פדגוגיים 

 • איסוף שאלות רב ברירה או שאלות טקסט פתוח אודות רעיונות, עמדות, אסוציאציות 
 • אוסף ענן מילים הכולל את תשובות הסטודנטים 
 • ביצוע סקרי דעות בקרב הסטודנטים 
   

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Google Forms

google forms logo

Google Forms הוא כלי חינמי של Google המאפשר ליצור טפסים, סקרים וחידונים ולשתפם עם אחרים. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon   

> עלות                  dollar label icon crossed

> אפשר להשיב לטופס גם ללא כניסה לחשבון Google  

  שימושים פדגוגיים 

 • העברת שאלון בתחילת שיעור על מנת להעריך ולמדוד את הידע הקיים   
 • קבלת משוב בכל שלב של תהליך הלמידה 
 • באופן דומה, הסטודנטים יכולים להשתמש בטפסים של Google כדי להעריך את תהליך הלמידה שלהם, לקבוע יעדים ולאסוף נתונים. 
   

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Zoom Annotaion

zoom logo

אחד הרכיבים של תוכנת שיחות הוידיאו  Zoom שמאפשר לשתף תובנות. באמצעות הרכיב הזה המרצה והסטודנטים יכולים לסמן, להאיר חלקים במסך, לצייר, ולהוסיף טקסט וחיצים. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon   

> עלות                  dollar label icon crossed

> חלק מחשבון Zoom   

  שימושים פדגוגיים 
 • במהלך מפגש סינכרוני אפשר להשתמש בסרגל האנוטציה על גבי המסך שהמרצה שיתף, או, אם המרצה שיתף לוח לבן, על גבי הלוח הלבן. 
  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Quizizz

quizizz logo

Quizizz הוא כלי מקוון המאפשר למורים ולתלמידים ליצור חידונים מרובי משתתפים. ההשתתפות בהם אפשרית מכל מכשיר קצה. הפעלת החידונים הוא באמצעות מחשב או טלפון הנייד, מאפיין המאפשר לשחק גם מחוץ לכיתה. הכלי מאפשר גם פעילת אסינכרונית. יתרון נוסף של Quizizz הוא האפשרות של תרומת השאלות למשחק על ידי הסטודנטים. הנתונים המתקבלים מפעילות הלומדים נאספים לגיליון אלקטרוני ומאפשרים למרצה לנתח את תשובות התלמידים.  

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon   

> עלות                  dollar label icon crossed

  שימושים פדגוגיים 

 • הרצת חידון בשידור חי בשיעור כתחרות מתוזמנת 
 • בניית חידון כחלופה לבוחן 
 • בניית משחק שיתופי על ידי הסטודנטים 
 • יצירת משחק מבוסס שאלות משולבות בתמונות, הסטודנטים מקבלים משוב מיידי על התשובות.  
 • הערכת תהליך הלמידה באמצעות שאלון 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות