אייפדים וטאבלטים עשויים להיות משאב תורם בהוראה ובלמידה ככלי לפיתוח חקר וחשיבה, לפיתוח שיתופיות, להפקת תוצרים ויזואליים ולתיווך תכנים ומיומנויות באופנים שונים. ניתן להשתמש בהם בלמידה מבוססת פרויקטים, בשילוב מציאות רבודה בהוראה, בספרים דיגיטליים בלמידה לצד אפשרויות צילום ההוראה ודיון בה בחקר ההתנסות ועוד. טכנולוגיה ניידת עומדת לרשות המרצים והסטודנטים בקורסים, בתמיכה בהיבטים פדגוגיים בהוראה ובהתנסות.

האייפדים עומדים להשאלה לטווחי זמן שונים, כאשר ההשאלה לטווח בינוני וארוך ניתנת כמענה לקול קורא למיזמים עתירי שימוש באייפדים (המתפרסם בחודש ספטמבר בכל שנה).

להזמנת אייפדים לשילוב בהוראה לטווח הקצר (עד 7 ימים) יש להגיש בקשה לפחות 10 ימי עבודה מראש באמצעות פתיחת פנייה למרכז התמיכה במערכות המידע (http://help.levinsky.ac.il) סוג פנייה IPad.

במידת הצורך ניתנת הדרכה על הוראה עם טכנולוגיה ניידת ובכללה אייפדים. המעוניינים להשתתף בסדנה כזו מוזמנים לפנות לדוא"ל ciet@levinsky.ac.il