ראש היחידה לסימולציה ולמידה ממקרים

ענת שני
דוא"ל: anatsh19@levinsky.ac.il

היחידה לסימולציה ולמידה ממקרים במכללת לוינסקי לחינוך היא מרכז חדשני להכשרת סטודנטים להוראה ומורים במגוון תוכניות ופעילויות אקדמיות. היחידה מקדמת מודלים של למידה באמצעות סימולציה וניתוחי מקרה, המתאימים למגוון שלבים בתהליך ההכשרה וההתפתחות המקצועית של אנשי חינוך.

היחידה מאפשרת לסטודנטים ולמורים צעירים להתנסות במגוון מצבים מייצגים הקשורים לפרקטיקות הוראה, כגון אתגרים בניהול כיתה, עבודה פרטנית עם תלמידים, מפגשים עם הורים, עבודה עם עמיתים ועוד. ההתנסות בסימולציה ובניתוחי מקרה מוסיפה ממד חשוב להכשרה, בדמות הקישור בין הלימודים התאורטיים לבין ההתנסות המעשית. כמו כן, תהליכי החשיבה, הניתוח והרפלקציה שמלווים התנסויות תורמים להתפתחות זהותם המקצועית של הסטודנטים והמורים הצעירים.

מהי סימולציה?

מתודולוגיית הסימולציה הוכרה זה כבר כמתודולוגיה יעילה לקידום איכות ההוראה. הסימולציה נועדה לדמות תרחישי אמת ולסייע ברכישת ידע פרקטי וכישורים להתמודדות עם המצבים המתוארים בתרחיש ובמצבים דומים, וזאת בסביבה בטוחה, שאינה מסכנת את המתנסה ואת המשתתפים האחרים.

בסדנאות המבוססות על סימולציה מוצג בפני המשתתפים מקרה או אירוע משמעותי הטומן בחובו התמודדות בין-אישית או מקצועית מאתגרת (למשל, מפגש בין מורה להורים, ניהול דיון מורכב בכיתה, התמודדות של מורה עם בעיות משמעת בכיתה). לאחר הצגת הרקע הכללי לתרחיש, נערכת הסימולציה, משחק תפקידים שבו אחד מהמשתתפים מתנסה בניהול המקרה.

בחלק מן הסימולציות שחקנים מקצועיים שהוכשרו לתפקיד משחקים את הדמויות האחרות בתרחיש (למשל, ההורים שבאים לשיחה עם המורה). במקרים אחרים, ה"שחקנים" הם סטודנטים אחרים מהקבוצה המשתלמת, שמקבלים הנחיות כלליות, ומנסים להיכנס לנעליהן של הדמויות השונות בתרחיש ולהציג אותן באופן אותנטי ככל האפשר.

הסימולציה מתרחשת בכיתות ייעודיות, המצוידות במצלמות המאפשרות צילום וידאו באיכות גבוהה. הכיתות יכולות להיות מעוצבות בהתאם להקשר שבו מתנהל התרחיש, למשל, כיתה עם הרבה תלמידים או חדר קטן לניהול מפגשים אישיים. בזמן התרחיש הסטודנטים שאינם משתתפים, צופים במתרחש דרך מראה חד-כיוונית, בכיתה אחרת דרך מערכת צפייה ישירה, או בישיבה באותה הכיתה שבה מתנהל התרחיש סביב המתנסים (מודל האקווריום). ההתנסות בתרחיש מצולמת ומיד אחריה, אפשר להקרין את הסרטון לצורך תחקיר ודיון המונחה על ידי מרצה הקורס או מומחה תוכן אחר.

במכללת לוינסקי לחינוך התנסויות בסימולציה מתוכננות כחלק אינטגרלי מהמהלך של הקורסים השונים, ותוך שיתוף פעולה הדוק בין היחידה לסימולציה לבין המרצים.

הפעילות ביחידת הסימולציה מלווה במחקר מבוסס-עיצוב תוך שימוש בכלים איכותניים וכמותיים.

מהו ניתוח מקרה?

ניתוחי מקרה (case study) הם סיפורים המתארים אירועים מהשטח, הטומנים בחובם מסר לימודי או כאלה המעלים דילמה באשר לאופן פעולה ראוי. התיאורים מציגים בפני המתנסים בעיות אותנטיות ותרחישים הבנויים על סיפורים מהחיים האמיתיים ומדגימים את מורכבות הפרקטיקה החינוכית.

בדרך כלל, סיפורי המקרים משתמשים בתיאורים עשירים של אירועים אמיתיים, או שהיו יכולים לקרות במציאות, כבסיס לבחינה של סוגיות מורכבות בסביבה המקצועית של הלומדים ולדיון בהן. חקר מקרים מזמן אפשרויות לחיבורים משמעותיים בין תאוריה ופרקטיקה, ומציף דילמות ואתגרים שהלומדים עתידים לפגוש בעבודתם.

ניתוחי מקרה יכולים להתבצע בכתב, בהצגת המקרה בעל פה, בהמחזתו במשחק תפקידים או בשילוב של כל האופנים הללו. בחלק מהמקרים במהלך ההכשרה המקרים מובאים על ידי המרצים כדי להדגים נקודות חשובות ומסרים משמעותיים, ובחלק אחר המקרים מובאים על ידי הסטודנטים או המורים הצעירים בעקבות התנסות בשטח.

תהליך הניתוח של כל מקרה כולל חקירה של הספרות המקצועית הקשורה להיבטים מרכזיים במקרה, הגדרת הנקודות המרכזיות שעולות ממנו, חשיבה מעמיקה וניתוח של נקודות אלו ודיון משותף עם סטודנטים נוספים ועם המרצה. בסופו של דבר, תהליך הניתוח מאפשר לכל סטודנט לרדת לשורשם של הדברים ולפתח אסטרטגיות פעולה עתידיות במצבים דומים.

תרחישים

בקרוב יעלה לאתר בנק של תרחישים: התיאורים המשמשים כבסיס לסימולציות ולניתוחי המקרה. התיאורים יהיו מסודרים לפי סוג, נושא, שימוש אפשרי ועוד.