היחידה לחדשנות בהוראה

דוא"ל: ciet@levinsky.ac.il

היחידה לחדשנות מובילה את התמיכה בסגל בנושאי חדשנות ושילוב טכנולוגיות בהוראה תוך שאיפה למימוש חזון המכללה: "להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות מחקר וחדשנות פדגוגית משולבת תקשוב". פעילות זו נעשית תוך למידה והתעדכנות מתמדת מהתאוריה ומהשדה בארץ ובעולם והיא מקבלת ביטוי באמצעות קידום חדשנות נתמכת טכנולוגיה המכוונת לשיפור תהליכי הוראה ולמידה. אנו תומכים ביוזמות השואפות ליצירת חוויות למידה משמעותיות, בשילוב פדגוגיות חדשניות בקורסים במכללה, בהגברת שיתופיות ופיתוח מיומנויות הנדרשות במאה ה-21 בקרב הבוגרים לעתיד, ובקידום אמצעי הערכה מגוונים. זאת באמצעות צוות הרפרנטים ובאחריות ראש היחידה לחדשנות בהוראה במפגשים אישיים עם מרצים, בסדנאות ובאירועים.

המרכז מציע מגוון סדנאות ומפגשים בתוך החוגים בנושאים שונים, בכללם גישות הוראה חדשניות, שימוש ב-Moodle בהוראה לרמות משתמש שונות ולקהלים שונים (כקורסים וכהדרכה פדגוגית) ושילוב כלים ופלטפורמות טכנולוגיות נוספות. פרטי הסדנאות מתפרסמים בלוח אירועי המכללה, בדיוורי הסגל, ובדף הסדנאות. פורום הוראה חדשנית בהובלת ד"ר עינת גיל הוא ערוץ נוסף המאפשר להשתלב, לתרום ולהתעדכן בנושאי חדשנות.

כמו כן, היחידה מובילה הקמת מרחבי למידה עתידיים, מכשירה מרצים בקורסים ובמפגשי צוות בשימוש בהם ומלווה אותם בפעילות זו.