מכללת לוינסקי לחינוך מחויבת לעיצוב פני החברה והחינוך בישראל דרך מתן השכלה איכותית לאנשי חינוך ותיקים ועתידיים. לאור חזון זה, היחידה לאיכות ההוראה מקדמת שיפור מתמיד של תכני הקורסים במכללה ושל דרכי הוראתם. היחידה מהווה גורם מאפשר וסוכן שינוי בשירות סגל המכללה, ונותנת בידיהם כלים לבקרה ולשיפור של עיצוב הקורסים ותכניהם, של חווית הלמידה ושל דרכי ההוראה. היחידה נותנת תמיכה למרצים, לראשי חוגים ותוכניות ולצוותיהם, דרך ייעוץ אישי, סדנאות ופעילויות מגוונות אחרות.

ביחידה פעילות ממוקדת בתחום הקורסים המקוונים, הכוללת סדנאות עיצוב, נורמות להתנהלות הקורסים, ומחוון עיצוב.

היחידה מפעילה את מערך שאלוני שביעות הרצון של הסטודנטים בסוף קורסים.