כלים לניהול דיון משותף בין הסטודנטים

מקרא

מורכבות

קל        stars icon

בינוני    stars icon stars icon

מורכב   stars icon stars icon stars icon

עלות

עלות נמוכה     dollar label icon

עלות גבוהה    dollar label icon dollar label icon

חינם              dollar label icon crossed

Annoto

annoto logo

Annoto הוא כלי ידידותי המאפשר אינטראקציות במהלך צפייה בסרטון.. באמצעות השימוש בכלי המרצה יכול לזמן דיון בכל נקודת זמן ספציפית בסרטון וכך להגביר מעורבות המשתמשים ואת שיתוף הפעולה ביניהם. הכלי זמין ברשת וגם מוטמע ב-Moodle ופועל אוטומטית על גבי כל סרטון שמועלה לאתרי הקורסים 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי     stars icon  

> עלות                  dollar label icon crossed  

  שימושים פדגוגיים 

 • הצגת שאלות או משימות צפייה בנקודות זמן ספציפיות על גבי הסרטון כדי להגביר הבנה ומעורבות. 
 • אפשרות להעלות תוצרי וידיאו של הסטודנטים וקבלת משובים מחברי הכיתה.  
 • אפשרות ליצור מחברת אישית עם הערות על גבי הסרטון 
 • שימוש במסגרת חקר ההתנסות כפלטפורמה לתגובות המרצים ושאר חברי הכיתה.  

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Flipgrid

flipgrid logo

Flipgrid הוא כלי לדיונים מבוססי טקסט וסרטונים שנבנו על ידי מורים ותלמידים. מורים ותלמידים יכולים ליצור ולשתף תיקייה בנושא ספציפי ולהקליט סרטון קצר על הנושא. Flipgrid מאפשר ללומדים לבטא את קולם, לשתף ולכבד את קולותיהם המגוונים של האחרים. 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon stars icon

> עלות                dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

 • בניית קהילת למידה חברתית כאשר השותפים דנים ברעיונותיהם וחוויותיהם עם העמיתים.  
 • יצירת סרטונים שבהם משווים מושגים בתחומי דעת שונים  
 • הקלטה ושיתוף של סרטונים קצרים סביב הנושא הנלמד פעילות של הוספת תגובות והערכת עמיתים. 

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Tricider

tricider logo

Tricider הוא מחולל דיונים פשוט לעבודה המאפשר איסוף דעות . 
הכלי מאפשר הזנת שאלה או נושא לדיון ולפרסם אותה. הלומדים יכולים להגיב, להעלות טיעונים בעד ונגד באמצעות מלל, תמונה או קישור. בנוסף, אפשר לערוך הצבעה לכל תגובה וליצור דיון.  

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon   

> עלות                dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

 • סיעור מוחות ומעקב אחרי ניהול פרויקט שיתופי 
 • הצגת דילמה ושיתוף תגובות של הסטודנטים 
 • הערכת עמיתים לתוצרים טקסטואליים, חזותיים או דיגיטליים.  

  סרטוני הדרכה ודוגמאות 

Perusal

perusall logo

Perusal הוא כלי המאפשר העלאת מסמך ויצירת אנוטציה שיתופית על גביו על ידי קבוצת לומדים. אפשר להוסיף לכל הערה תמונות וקישורים למקורות נוספים. אפשר להשתמש בכלי זה דרך Moodle על ידי לחיצה על "הוספת פעילות/משאב". 
 

קישור לכלי >> 

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon   

> עלות                dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

 • שילוב בלמידה אסינכרונית בקבוצות כפעילות מטרימה למפגש פנים אל פנים 
 • הערכת עמיתים וסיעור מוחות בביצוע משימות קבוצתיות 

  סרטונים והדרכה 

Google Docs

google docs logo

Google Docs מאפשר ליצור ולשתף מסמכים המכילים מלל, קישורים, תמונות ושרטוטים. חברי הקבוצה יכולים לעבוד ולערוך מסמך משותף בו-זמנית מכל מקום, כולל הדגשה והוספת תגובות. אפשר להציע הצעות אותן אפשר לדחות או לקבל.  נוסף על כך, אפשר ליצור בכלי טבלאות שונות אשר בהן הסטודנטים ינתחו במשותף מאמרים או טקסטים.

> מורכבות הכלי    stars icon    

> עלות                dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

 • שיתוף קובץ Google Docs כפעילות מטרימה למפגש פנים אל פנים כדי לברר ידיעות או דעות בנושא הנלמד.  
 • ממשק לניהול פרויקט משותף בין סטדונטים 
 • סביבה ליצירת תוצר דיגיטלי שיתופי 

  סרטונים והדרכות