כלים לארגון ולהצגת תוכן לימודי

מקרא

מורכבות

קל        stars icon

בינוני    stars icon stars icon

מורכב   stars icon stars icon stars icon

עלות

עלות נמוכה     dollar label icon

עלות גבוהה    dollar label icon dollar label icon

חינם              dollar label icon crossed

אספנו כמה כלים נוחים לעבודה שמסייעים לארוז ולארגן תוצרי למידה באופן ברור ואיכותי,  להעלותם לאתר הקורס ולשתפם עם הסטודנטים. 

Zoom

zoom logo

תוכנת ה- ZOOM מאפשר הנחייה והקלטה של מפגשי למידה מקוונים סינכרוניים. הכלי מאפשר העברת הרצאות בליווי מצגת, חלוקת תלמידים לחדרי דיון, פעילות שיתופית באמצעות לוח שיתופי, צ'אט בין משתתפי המפגש וביצוע סקרים.  

ההקלטה ניתן לשתף באתר הקורס ולשלב סביבו פעילויות ומשימות נוספות. 

> מורכבות הכלי     stars icon

> עלות                   dollar label icon  

  שימושים פדגוגיים 

  • הקלטה של מפגשים לקראת מפגש אסינכרוני 
  • הקלטת סרטון להצגת נושא או להיכרות 
  • ניהול דיון בעקבות הרצאה סינכרונית 

  סרטונים והדרכות 

Powerpoint

powerpoint logo

Powerpoint הוא כלי פופולרי להכנת מצגות והוא חלק מחבילת אופיס המותקנת על רוב המחשבים.   אפשר להפוך כל מצגת פאוארפוינט לסרטון וידאו על ידי הקלטת מלל נלווה לשקפים, קביעת תזמונים וסימוני דיו על גבי המצגת להארת האזורים המוצגים. את הסרטון אפשר לשתף ולהעלות ל-YouTube 

> מורכבות הכלי    stars icon stars icon 

> עלות                  dollar label icon crossed 

  שימושים פדגוגיים 

  • באמצעות ה-Powerpoint מרצים וסטודנטים יכולים להפיק בקלות סרטונים כדי להציג ולשתף מידע.  
  • ה-Powerpoint מאפשר לסטודנטים ליצור תוצרי סיכום לנלמד ביחידות לימוד או בקורסים שלמים באמצעים חזותיים, מעוררי עניין.  

  סרטונים והדרכות