תעצור לי בתחנה הבאה בבקשה!

מודל ה-Station Rotation בהוראה מקוונת והיברידית

מחפשים דרך לגוון את ההוראה המקוונת?
רוצים לשלב למידה עצמאית, למידת עמיתים והנחייה של המרצה?
שיטת Station Rotation (סבב תחנות) משלבת בין למידה עצמית, למידת עמיתים והנחיית המרצה באופן פעיל ומשמעותי. 
רוצים לדעת עוד?

פורסם בתאריך: 23.11.2021

מה זה Station Rotation?

למידה בתחנות היא דרך ותיקה ומוכרת של  ארגון ההוראה והלמידה.
בפעילות בתחנות הלומדים עוברים בין מוקדי פעילות שכל אחד מהם מתאפיין בסוג שונה של דרך לימוד ומציג חלק אחר של התוכן הנלמד.

מה טוב בשיטה?
סבב תחנות מאפשר לכל לומד:

ללמוד לבד

תרגול עצמי

ללמוד עם חבר

ללמוד עם חבר

ללמוד עם מורה

משוב בזמן אמת

השיטה גם מאפשרת למרצה להקדיש את זמנו בצורה נכונה בין הוראה אסינכרונית לבין הוראה אישית וממוקדת לומדים

איך השיטה עובדת בהוראה מקוונת והיברידית?

  • מחלקים את הכיתה לקבוצות.
  • כל קבוצה עוברת במהלך הקורס שלושה מחזורי למידה, כשכל מחזור מורכב מארבע תחנות:
    • תחנת למידה מקוונת ללימוד עצמאי אסינכרוני
    • תחנה בהנחיית מרצה למשוב בזמן אמת
    • תחנת למידה שיתופית עם סטודנטים עמיתים
    • תחנה לא טכנולוגית לתרגול עצמאי
סבב תחנות station rotation

מעמיקים…

שילוב שיטת Station Rotation בהוראה היברידית (כשחלק מהתלמידים בכיתה וחלקם מחוץ לכיתה) או משלבת למידה סינכרונית ואסינכרונית (Blended) מתואר במאמר שכתב Duoma Kara (ספטמבר 2020)[1].  המודל מאפשר לתלמידים לנוע בין תחנות למידה על פי לוח זמנים קבוע, וכן מאפשר למורה לחלק את זמנו בין התלמידים. תכנון הפעילות בכל אחת מהתחנות נגזר מתוכנית הקורס (הסילבוס). הכיתה מחולקת לקבוצות קטנות, המאפשרות מעקב אחרי הלימוד של כל הסטודנטים. כל אחד מהסטודנטים עובר בכל התחנות, ועוסק באופן פעיל בתכנים שהן מציעות.

המאמר מציע עקרון לתכנון סבב תחנות כך שכל תחנה תציע תהליך למידה מסוג שונה:

תרגול עצמי

תחנת למידה מקוונת ללימוד עצמאי אסינכרוני
תחנת הלמידה המקוונת מיועדת להעברה של ידע. פלטפורמת למידה מקוונת (כמו אתר המודל של הקורס) מספקת אפשרויות למפגש לימודי עם תכנים כתובים, סרטים וחומרים נוספים שאותם לומד הסטודנט בזמן המתאים לו. בתחנה זו ניתן להפעיל שאלוני ידע סגורים לתרגול ולהבנה, כדי לגרום לתלמידים לתרגל חומר עם משוב מיידי בסיום.
עם סיום הלמידה בתחנת לתרגול עצמאי, התלמידים עוברים לאחת מהתחנות הקבוצתיות הבאות (תלמידים בבית עשויים להצטרף לתחנה וירטואלית בקבוצות קטנות).

ללמוד עם חבר

תחנת למידה שיתופית עם סטודנטים עמיתים
תחנה זו יכולה לכלול סטודנטים שנמצאים בכיתה ונפגשים פנים אל פנים, סטודנטים שלומדים מרחוק ומצטרפים לפגישה באמצעות זום. אם יש קבוצה אחת או שתיים כאלה בכל זמן נתון, המורה יכול "לקפוץ לביקור" לסייע לתלמידים במשוב, בתשובה או בעצה. לא פחות חשוב, התלמידים בונים מערכות יחסים, ביטחון ואמון על ידי לימוד משותף. ואכן, מחקרים מדגישים את הצורך בחיברות במהלך למידה כדי להגביר את ההבנה.

משוב בזמן אמת

תחנה בהנחיית מרצה למשוב בזמן אמת
בתחנה זו מתקיים מפגש הנחיה בין המרצה לבין סטודנטים. זהו זמן יקר ערך שבו המרצה מעביר ידע, ועונה על שאלות ומסייע לסטודנטים באופן ממוקד ומותאם.

תרגול עצמי
תחנה לא טכנולוגית לתרגול עצמאי תחנה שבה מתקיימת למידה לא-מקוונת היא קריטית כדי למנוע עייפות-מסך בסביבה הווירטואלית התובענית. בתחנה זו כדאי להשתמש במשימה הדורשת קריאה בספר, יצירת מפת-מושגים על גבי לוח פיזי עם פתקיות, בניית מודל פיזי, יציאה לסיור במרחב שמסביב לבית, קיום ראיון וכדומה.

[1]  Douma K. (2020). How to make Station Rotation work during hybrid learning, Edutopia. https://www.edutopia.org/article/how-make-station-rotation-work-during-hybrid-learning

לסיכום

השימוש בסבב תחנות הוא אסטרטגיית תכנון הוראה שמאפשרת סוגי למידה מגוונים, ושימוש מיטבי בזמן של המורה. המודל יכול לעבור בקלות לכל סביבת הוראה, בין שהיא וירטואלית, פנים אל פנים ובין שהיא משולבת והיברידית.

פוטר ניוזלטר חדשנות בקטנה