סביבות ומרחבי למידה גמישים

יחסי הגומלין בין תהליכי למידה-הוראה משמעותיים ובין הסביבה הפיזית מייצרים את הצורך בעיצוב מרחבי למידה מגוונים ברחבי המכללה.
המאפיינים הפיזיים של כל אחד מן המרחבים יוצרים חיבור מחודש בין הנלמד לבין תהליך הלמידה וההתנסות במרחב.

רוצים להיות מחוברים ולהתעדכן